U-paslogo download

 

pen logo

                                                                        

logo rbt 1  

 logo Sport ID Nieuwegein 

 

Logo NCS

 

 

 

 

 
 

Contributie

De contributie voor het seizoen 2020-2021 € 100,00
Inschrijfgeld ( aspirant-leden) € 10,00
Het boekjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.

Genoemde bedragen gelieve over te maken op bankrekeningnummer NL72ABNA044.17.97.016 t.n.v. Penningmeester R.B.C.N.

De contributie wordt jaarlijks geindexeerd.

Wij verzoeken iedereen vriendelijk de contributie voor 1 september van het nieuwe seizoen te voldoen.

Bij opzegging tijdens het lopende seizoen wordt geen restitutie verleend van reeds gestorte bedragen.

Opzeggingen dienen altijd schriftelijk aan het secretariaat van de vereniging te worden gemeld en wel voor 1 juni van het lopende seizoen.

 
 
 
What do you want to do ?
New mail


R.B.T. 11-04-2010016

DVM-logo-trans

logo kleur geur smaakcentrum