U-paslogo download

 

site logo1

 

badminton startpagina

pen logo

                                                                                           

logo rbt 1  

 

 

logo Sport ID Nieuwegein 

 

Logo NCS

 

 

 

 

 

Contributie

De contributie voor het seizoen 2019-2020 € 108,00
Inschrijfgeld ( aspirant-leden) € 10,00
Het boekjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.

Genoemde bedragen gelieve over te maken op bankrekeningnummer NL72ABNA044.17.97.016 t.n.v. Penningmeester R.B.C.N.

De contributie wordt jaarlijks geindexeerd.

Wij verzoeken iedereen vriendelijk de contributie voor 1 september van het nieuwe seizoen te voldoen.

Bij opzegging tijdens het lopende seizoen wordt geen restitutie verleend van reeds gestorte bedragen.

Opzeggingen dienen altijd schriftelijk aan het secretariaat van de vereniging te worden gemeld en wel voor 1 juni van het lopende seizoen.


R.B.T. 11-04-2010016

logo kleur geur smaakcentrum

Macar Sport

 

 

 

 

wp4e4a5470 051