U-paslogo download

 

pen logo

                                                                        

logo rbt 1  

 logo Sport ID Nieuwegein 

 

Logo NCS

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

R.B.C.N. per 1 augustus 2016 lid van de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS)

De R.B.C.N. heeft besloten om per 1 augustus 2016 toe te treden als lid van de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS). Een belangrijke reden hiertoe is het vervallen van de gemeentelijke subsidies en een nieuw tarieven stelsel voor gemeentelijke sportaccommodaties. De keuze voor de NCS is dat deze sportkoepel goed aansluit bij de filosofie van de R.B.C.N. De sportkoepel NCS werkt vanuit humanistische waarden. Zij wil bijdragen aan een sociaal verbindende en humane samenleving, waarin mensen hun zingeving vinden door sport en bewegen in een menswaardige, sociaal vormende en ontspannende cultuur, sport voor iedereen.

Doelstelling NCS (art. 4 statuten):
De NCS stelt zich - met eerbiediging van de verschillende levens- en wereldbeschouwelijke stromingen - ten doel:

het bevorderen van de fysieke gesteldheid, zowel van jongeren als van volwassenen, door het organiseren van ook op het sociaal contact gerichte amateuristische sportbeoefening in zijn veelsoortige vormen, onder nadrukkelijke afwijzing van alle middelen en methoden, gericht op kunstmatig en ongezond opvoeren van de sportieve prestaties;
het bevorderen en het hooghouden van morele waarden in de sportbeoefening, die middel moeten zijn tot vorming en ontspanning, met als grondslag democratische gezindheid, solidariteit en gemeenschapszin;
het bevorderen van de veelzijdige en culturele uitingen die bij de NCS zijn ontstaan, zoals jeugd- en jongerenwerk, kampwerk en activiteiten van de aangesloten korpsen, alsmede van alle andere activiteiten die gericht zijn op een positieve en sportieve vrijetijdsbesteding;
het als erkende zelfstandige sportkoepel en sportbond, nationaal - en internationaal samenwerken met gelijkgerichte organisaties op democratische grondslag, teneinde daardoor de sport, de lichamelijke opvoeding en de algemene vorming in de ruimste zin te dienen;
om in het kader van haar doelstelling haar leden faciliteiten en diensten te verlenen.

 

 


R.B.T. 11-04-2010016

DVM-logo-trans

logo kleur geur smaakcentrum

wp4e4a5470 051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail