U-paslogo download

 

pen logo

                                                                        

logo rbt 1  

 logo Sport ID Nieuwegein 

 

Logo NCS

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

50-55-plus Sport & Leefstijl? Dát doen we 'anders'!

Op 28 augustus 2016 geplaatst door Edwin Timmers

De nieuwe generatie 50-55-plussers (geboren in de jaren veertig, vijftig en begin zestig) leeft in een dynamische tijd, waarin veel verandert en op vele gebieden ontwikkeling plaatsvindt. Dat heeft invloed op gedrag en opvattingen van onder andere die doelgroep. De leefstijl is – als reactie daarop – fysiek en mentaal actief, vitaal, ondernemend en wordt gekenmerkt door zelfstandig, zelfsturend en zelfverantwoordelijk handelen. Ze wil lang(er) ‘midden in de samenleving’ staan, is sterk sociaal gericht en wil daarom actief deelnemen aan vele gevarieerde ‘clubs’ (groepen, netwerken of leefgemeenschappen). Samenwerkend leren, samen optimaal presteren en ervaren is de uitdaging. Gemiddeld leeft deze generatie langer in ‘goede’ gezondheid en zinvol bestaan. Deze groep van nu 55 tot 75-jarigen, zal in de komende decennia in omvang groeien. Hoewel ze dat in principe zelf en samen kan regelen en ontwikkelen, zal dat niet voor iedereen gelden. Professionele begeleiders (of kartrekkers)-leefstijlcoaches kunnen dat op termijn ondersteunen en er 'werk' in vinden. Met deze gedachte is OLDACTION van start gegaan.

Het is een ‘club’ van professionele vrijwilligers met veel ervaring op het gebied van lichamelijke opvoeding, (jeugd)sport, lerarenopleiding en leefstijlontwikkeling, die van 2009 tot en met 2016 het ‘Actief leven, sporten en ontwikkelen’ heeft ontwikkeld. Zeker een sociale innovatie die als 'visie en missie' landelijk is verspreid. Van ‘onderop’ hebben we kartrekkers, coördinatoren of leefstijlcoaches ondersteunt bij hun opzet van 50-55-plus ‘clubs’ en van ‘bovenaf’ hebben we mbo, hbo opleidingen én branche- of belangenorganisaties, in deze opzet en aanpak geïnteresseerd.

Op de site ‘NISB-Beweegnetwerk’ treft u bij GROEPEN, Seniorensport en Actieve Leefstijlontwikkeling voor 50-plus, treft u maandelijks informatie over dit project aan. Deze is ontleend aan de sitewww.oldaction.nl waarin is beschreven 'wat en hoe' de nu 55-75 jarigen het leven, sporten, ontwikkelen ‘anders’ wil doen. Zowel qua inhoud als 'wijze van deelnemen': alleen én samen, lokaal als ‘club’ én optimaal beleven, leren en ontwikkelen. 'Ideale' 55-plus sportclubs voldoen aan het volgende ‘totaalplaatje’’Ik wil - bijvoorbeeld - sporten omdat ik deze bepaalde sportvorm uitdagend en plezierig vind en ik er sportgericht mee bezig kan zijn. Ik wil vooral beleven, maar ook optimaal, gegeven mijn mogelijkheden, hiermee kunnen presteren. Dat wil ik samen doen met sporters van ongeveer dezelfde leeftijd. Het zelf een activiteit regelen en ontwikkelen en elkaar daarbij begeleiden, maakt het nog leuker. Daarbij kan een kartrekker ons helpen. De groep regelt in principe alles zelf en krijgt binnen een sportvereniging ‘speelruimte’. Sport is op dit niveau en leeftijd, vereenvoudigde wedstrijdsport (kleiner veld, minder spelers, ander materiaal) die onderling kan worden beoefend.Regels worden op de mogelijkheden van de groep en – zo nodig - op die van individuele spelers afgestemd.

Samen een sport beleven door het uitvoeren van een eind(sport)vorm, is het belangrijkste. Naast voldoende beleving gaat het ons om het leren of verbeteren van sportvaardigheden. Ieder op eigen niveau. Het zelf en samen ontwikkelen van een sportvorm op de langere termijn is wenselijk. Dat doe je door elkaar te ‘al vragend’ te begeleiden of coachen, maar alleen als je dat zelf wilt. ‘Matig intensief’ bewegen is optimaal als dat gebeurt met driekwart inspanning van je persoonlijk maximaalcoördinatievermogen op fysiek (doelgericht handelen) en mentaal gebied (strategisch handelen). Eenbrede of allround ontwikkeling van de coördinatie, door zo mogelijk dagelijks gevarieerd te sporten, is aan te bevelen. De sportvorm én de wijze van deelnemen zorgt voor plezier. Iedereen kan aan de activiteit deelnemen: mannen en vrouwen, beginners en gevorderden, met goede en matige conditie, gezonde sporters en met fysieke beperkingen (zoals chronische ziekten). De groep zorgt voor eenveilige, verantwoorde en activerende (sport)omgeving. Dat is toch genieten!’

Medio 2016 zijn – op basis van onze visie en missie – zo’n duizend ‘55-plus clubs’ actief met in totaal ongeveer vijftienduizend deelnemers. Negen mbo- opleidingen (Sport en Bewegen of CIOS) besteden in hun derde- of vierdejaars programma aandacht aan '55-plus Sport & Leefstijl'. Zestien opleidingen overwegen dat binnen een of twee jaar te doen. Vijf hogescholen en elf opleidingen geven programmatische aandacht aan ’55-plus Sport & Leefstijl’. Vier hogescholen en zes opleidingen verwijzen voor de invulling van een keuzeblok naar onze site. Het OLDACTION- project is - vanaf 2009 - een vervolg op eerdere langlopende ontwikkelingsonderzoeken en publicaties op het gebied van Lichamelijke Opvoeding, Sport en Lerarenopleidingen voor LO c.q. Instituten voor Sportstudies. Actieve leefstijl ontwikkelen doe je immers een leven lang. Per levensfase natuurlijk steeds 'anders'.

(Speurder)


R.B.T. 11-04-2010016

DVM-logo-trans

logo kleur geur smaakcentrum

wp4e4a5470 051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail