U-paslogo download

 

pen logo

                                                                        

logo rbt 1  

 logo Sport ID Nieuwegein 

 

Logo NCS

 

 

 

 

 
 

55-plus Sport & Leefstijl, voor een sociale innovatie!

De 'nieuwe' generatie 55-plussers (geboren in de jaren veertig, vijftig en begin zestig) leeft in een dynamische tijd, waarin veel aan verandering onderhevig is en op vele gebieden ontwikkelingen plaatsvinden. De effecten daarvan op gedrag en opvattingen van mensen verschillen per generatie. De 'nieuwe' generatie, de nu 55 tot 75-jarigen, heeft vooral een fysiek en mentaal actieve/ ondernemende/ vitale leefstijl. Deze is gericht op meer zelfstandig, zelfsturend en zelfverantwoordelijk handelen. Daarmee kan je een leven lang 'midden in de samenleving' (blijven) staan door aan vele gevarieerde formele en informele 'clubs' (groepen, netwerken of leefgemeenschappen) deel te nemen. Samenwerkend beleven, leren, ontwikkelen én optimaal presteren en ervaren, is de uitdaging!

De activiteit en de 'wijze van deelnemen' bepalen samen de kwaliteit van het samenwerken. Vooral leeftijdgenoten kunnen elkaar daarbij helpen, coachen en kartrekker van een 55-plus 'club' zijn. Maar ook professionele begeleiders zijn hierbij welkom.

OLDACTION is in 2009 deze sociale innovatie ten behoeve van de 55-plusser gaan promoten en in theorie en praktijk gaan ontwikkelen. Een 'club' van professionele vrijwilligers met veel ervaring op het gebied van lichamelijke opvoeding, (jeugd)sport, lerarenopleiding en leefstijlontwikkeling die tot en met 2016 het 'Actief leven, bewegen-sporten en leren-ontwikkelen' vorm en inhoud geeft. Het ontwikkelen van 'krachtige/activerende' leer- of ontwikkelomgevingen in onderwijs-, (jeugd)sport- en werksituaties, is velen uit eigen beroepservaring bekend. Lokaal en landelijk timmeren we aan de weg. Van 'onderop' zorgen kartrekkers, coördinatoren of leefstijlcoaches bij de opzet van vele 50-55-plus 'clubs'. Van 'bovenaf' hebben we (opleiders en studenten van) mbo, hbo opleidingen én branche- of belangenorganisaties proberen te inspireren.
Op de site beschrijven we 'wat en hoe' de nieuwe generatie het leven, bewegen/sporten, ontwikkelen 'anders' wil doen. Dat ontwikkelen slaat op de eenheid van 'lichaam, geest, omgeving', het totaalplaatje op een beaald gebied. Samen een 'club' regelen en ontwikkelen doe je in vooral kleine (vier tot twaalf personen) en veelsoortige 'clubs', binnen of buiten bestaande verenigingen/organisaties. Zoals... sportclubs, reisclubs, ontwikkelclubs/kenniscafés, hobbyclubs, clubs over 'visie op leven en leefstijlontwikkeling'......

Een deelnemer aan zo'n' 55-plus sportclub' streeft naar het volgende totaalplaatje (van kenmerken) ...... 'Ik wil sporten omdat ik een/deze sportvorm uitdagend en plezierig vind en sportgericht is. Het motiveert mij. Ik wil vooral beleven, maar ook nog optimaal presteren en natuurlijk op maat. Dat wil ik samen doen met sporters van ongeveer dezelfde leeftijd. Het zelf een activiteit regelen en ontwikkelen, maakt het nog leuker. Een kartrekker begeleidt ons. De groep reguleert in principe alles zelf. Sport is voor ons vereenvoudigde wedstrijdsport (kleiner veld, minder spelers, ander materiaal) die we onderling beoefenen. Regels worden op de mogelijkheden van de groep en – zo nodig - op die van individuele spelers afgestemd. Samen een sport beleven door het uitvoeren van een eind(sport)vorm, is het belangrijkste. Naast voldoende beleving gaat het ons om het leren of verbeteren van sportvaardigheden. Ieder op eigen niveau. Het zelf en samen ontwikkelen van een sportvorm op de langere termijn is wenselijk. Dat doe je door elkaar te 'al vragend' te begeleiden of coachen, maar alleen als je dat zelf wilt. 'Matig intensief' bewegen is optimaal als dat gebeurt met driekwart inspanning van je persoonlijk maximaal coördinatievermogen op fysiek (doelgericht handelen) en mentaal gebied (strategisch handelen). Een brede of allround ontwikkeling van de coördinatie is aan te bevelen. Voldoende intensief sporten in clubverband is gezond. Het ontspant omdat zowel de sportvorm als de wijze van deelnemen je plezier geeft. Iedereen kan eraan deelnemen: mannen en vrouwen, beginners en gevorderden, met goede en matige conditie, gezonde sporters en met fysieke beperkingen (chronische ziekten). De groep zorgt voor een veilige, verantwoorde en activerende (sport)omgeving. Een gemengde groep van 55-plussers vereist een 'goed omgaan' met de verschillen van elkaar. Die groep kan bestaan uit...... mannen en vrouwen, gevorderden en beginners, sporters met voldoende en weinig conditie, gezonde sporters en sporters met fysieke beperkingen (chronische ziekten). De kwaliteit van de groep en het 'omgaan met elkaar' hangt af van de in de club aanwezige beroeps- en sportervaring'.

Eind 2016 zijn op basis van onze 'visie en missie' ruim dertienhonderd '55-plus clubs' actief met in totaal ongeveer eenentwintigduizend deelnemers. Twintig mbo- opleidingen (Sport en Bewegen/ CIOS) en zeven hogescholen met vijftien opleidingen, besteden in hun derde- of vierdejaars programma aandacht aan '55-plus Sport & Leefstijl'. Een overigens levenslange leefstijl die per levensfase en per persoon zal verschillen.
Kies nu via de LEESWIJZER uw lees- en eventueel eigen ontwikkelroute.

Ermelo, december 2016
dr. Edwin Timmers

(Speurder)

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail


R.B.T. 11-04-2010016

DVM-logo-trans

logo kleur geur smaakcentrum