U-paslogo download

 

pen logo

                                                                        

logo rbt 1  

 logo Sport ID Nieuwegein 

 

Logo NCS

 

 

 

 

 
 

Verslag 1e Sportcafé Nieuwegein

Verslag
Voorzitter: Joop Hendriks
Verslag : Tiny Hessing

Om 20:00 uur opent Edward van Cuilenborg het Sportcafe.

Edward deelt mee dat het Sportcafé is bedoeld om op formele wijze en informele sfeer tussen de gemeente Nieuwegein en de Nieuwegeinse sportverenigingen van elkaar te leren. Er zijn voor deze avond 2 sprekers uitgenodigd. Wethouder Renée Blom en Ton Markink. Edward geeft het woord aan Renée.

Renée Blom heet ieder welkom en is blij met de opkomst. Aangezien de sportraad vorig jaar is gestopt zoekt de gemeente naar een nieuwe vorm van overleg met de sportverenigingen. Vandaar nu het 1ste Sportcafé Nieuwegein. Wat kunnen wij van elkaar leren in deze bijeenkomsten.

Renée Blom deelt mee dat er bezuinigingen op stapel staan, ook voor sport. Welke invulling kunnen wij hieraan geven? Eventueel minder uitgaven aan subsidie, efficiënter gebruik van de accommodaties?
Het woord subsidie levert direct de eerste vraag op. Rick van Midde vraagt wanneer je in aanmerking komt voor subsidie. Dit heeft o.a. te maken heeft met het aantal leden en huur. Tennisverenigingen komen niet in aanmerking voor subsidie omdat de tennisparken zijn overgedragen aan de verenigingen. De schietvereniging is bijvoorbeeld ook zelfredzaam. Verder wordt met betrekking tot subsidie nog meegedeeld dat er op dit moment druk gewerkt wordt aan een nieuw tarieven- subsidie-systeem. Omdat er nog wat onduidelijkheid bestaat over de subsidie vraagt Rob Rooijackers (voormalig lid Sportraad) of het mogelijk is dat de gemeente een mail uit doet aan de verenigingen waarin duidelijk wordt gemaakt wanneer men voor subsidie in aanmerking komt. Renée Blom zegt toe dat dit in orde gemaakt wordt.

Bewegen
Renée Blom gaat in op beweging in het algemeen. We zien de trend dat men te weinig beweegt met alle gevolgen van dien voor onze gezondheid. Het is van belang dat men 30 minuten per dag beweegt. Dit kan bij een vereniging of in de eigen woonomgeving met buurtsportcoaches, maar ook de hond uitlaten of met de kinderen wandelen is bewegen. Atverni reageert hierop door te zeggen dat wanneer men bij hun lid wordt, zij ook met de mensen in de eigen wijk een wandelroute op kunnen zetten. Dit wordt gezien als een goed thema om in een volgend te houden Sportcafé aan de orde te laten komen .

Renée Blom gaat verder over het belang van bewegen. De gemeente wordt vanaf 2015 verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. Dit alles zal hoge kosten met zich meebrengen en ombuigingen noodzakelijk maken. Kinderen leiden vaker aan Obesitas. Sporten alleen zal niet voldoende zijn om onze jeugd vitaal en gezond te houden. Zowel scholen als verenigingen kunnen een rol spelen als het gaat om herkenning en signalering van problemen bij de jeugd. De aanwezigen geven aan dat de discussie niet zozeer over geld moet gaan, maar om bewegen. Weer een ander geeft aan dat de kosten voor de zorg toenemen en dat dit niet los gezien kan worden van sport. Renée Blom zegt de discussie over zorg graag een keer aan te gaan maar niet op dit moment. Zij wil het nu graag bij bewegen houden. Renée Blom dankt de aanwezigen voor de discussie.

Edward van Cuilenborg zegt dat de gevraagde discussie zeker in een volgend Sportcafé aan bod zal komen. Hierna geeft hij het woord aan Ton Markink.

Ton Markink stelt zich voor. Zijn achtergrond ligt in de sport. De laatste 4 jaar is hij bezig met sport, onderwijs en accommodatiebeleid. Ton start met te zeggen dat bezuiniging al ter sprake is geweest. Hoe gaan we om met de huidige ontwikkelingen en het geld wat van het Rijk naar de gemeente komt in verband met de nieuwe participatiewet WMO. Het wordt een uitdaging voor de gemeenten om de inwoner te bedienen. De overheid regelt veel voor verenigingen. Eén veld kost de gemeente zomaar € 20.000,00 per jaar. Toch wordt het noodzakelijk de verantwoording dichter bij de burger te brengen. De vraag is of de vereniging de last aan kan van alle maatschappelijke vragen die op hen afkomen. Er zijn vraagstukken die zij niet allemaal kunnen beantwoorden. Bijvoorbeeld: een vereniging wordt gevraagd een trainer te leveren, duurder wordende accommodaties, hoe alles te organiseren. Eigenlijk is dit gewoon een full-time baan. Ook zijn er veel losse sporters en clubjes.
Omdenken is noodzakelijk voor alle partijen om samen de vraagstukken te kunnen oplossen.
- Door de vele ontwikkelingen houden kleine verenigingen het hoofd niet meer boven water.
- Vrijwilligers zijn niet meer voor het oprapen en de grijze golf wordt overschat. Deze groep doet minder aan vrijwilligerswerk dan gedacht.
- Aantal leden van vele verenigingen gaat naar beneden. Dit is mede door het feit dat mensen met een achterstand het lidmaatschap niet meer kunnen opbrengen.
- Gemeenten kunnen de keuze maken en wel subsidie geven.

Ton wil het graag breder trekken. Sociale participatie en integratie gebeurd op het sportpark. Hier komen alle klasse van arm tot rijk. Hij geeft een voorbeeld hoe het in Enschede is geregeld.
In Enschede zijn ze gestart met het inzetten van werklozen op de sportparken. De re-integratie gaat hiermee fors omhoog. Het project draait zo goed dat het project inmiddels een stichting is geworden waar al 5 sportparken onder vallen. Vanuit de zaal komt de reactie dat men hier toch ook wel voorzichtig mee moet zijn. Je hebt ook te maken met horeca. Voor je het weet ziet het eruit als een sociaal plan. Een andere reactie van uit de zaal is dat het niet altijd zo goed werkt. Deze vereniging had iemand gehad wat zo goed ging dat hij een baan gekregen heeft bij TNT en nu niet meer komt.
Ook geeft een vereniging aan, dat wanneer de verenigingen te groot worden, als model geen vereniging maar sportpark, je wel je herkenbaarheid kwijt raakt.

Verder geeft Ton nog aan dat de inzet van het vastgoed efficiënter kan. Open van 08:00 tot 24:00 uur. Ton stelt de vraag. Wat kunnnen wij doen om er voor te zorgen dat alles in welzijn, zorg en sport goed gaat? Renée Blom beantwoord deze vraag door te zeggen dat de verhouding in de samenleving moet veranderen. De overheid weet niet alles beter. Samenwerking is het motto. Wat kunnen wij, ieder in zijn eigen kaders, voor elkaar betekenen. Veel van de aanwezige verenigingen gaven aan deze samenwerking te omarmen.

Na de pauze gaat het gesprek voort over de nieuwe vrijwilliger. Ook mensen met een beperking kunnen als vrijwilliger werken. Dit betekent wel dat er goede begeleiding dient te zijn. Op diversen sportparken gebeurd dit al. Hier zijn ook pedagogisch medewerkers aanwezig. Het wordt tijd dat de vereniging maatschappelijk gaat ondernemen. Vanuit JSV komt de vraag: Wie meet dit? en Hoe meet je dit? Komt hier project-subsidie voor vanuit de gemeente. Hoe denkt de gemeente hierover?
Renée Blom moet voor nu het antwoord even schuldig blijven. Ook zij vraagt zich af hoe dit allemaal zal gaan lopen. Wel zegt zij op te passen dat dit geen bureaucratie wordt want dan gaat het niet goed. De aanwezigen van het Duikteam geven aan dit voor sommige verenigingen discriminerend te vinden omdat zij aan dit project niet mee kunnen werken. Renée Blom antwoord hierop met de mededeling dat in goed overleg gekeken moet worden, hoe dit in te vullen.

Ton gaat verder over de vrijwilliger. Nederland is uniek in vrijwilligers. Helaas is er toch sprake van een terugloop. Besteedde men eerst wel 20 uur aan vrijwilligerswerk dan is dit in de huidige tijd nog maar 4 uur per week. Wat is de sleutel om de vrijwilliger opnieuw in beweging te krijgen? NVC geeft aan dat het vervelend is subsidie te moeten missen maar zegt direct dat het goed is de krachten te bundelen.

Ton besluit met de vraag wat de aanwezigen vinden van het Sportcafé. Ook geeft hij aan dat hem is opgevallen dat er meer mannen in het bestuur zijn dan vrouwen. De aanwezigen geven aan dat dit ook misschien te maken heeft met de soort verenigingen die aanwezig zijn. Verder is een ieder zeer tevreden over het gehouden Sportcafé en spreken de hoop uit dat het niet bij een keer blijft maar dat het frequent op de agenda komt te staan. Ton zegt, we gaan stoppen met denken, we gaan het gewoon doen. Renée Blom beaamt dit.

Als laatste geeft Ton nog aan dat het goed is wanneer de gemeente de regie houdt op het Sportcafe.
Renée Blom antwoord hierop dat zij de regie graag wil delen met de verenigingen in een samenwerking. Verder deelt Renée Blom nog mee dat het in de bedoeling ligt 1 maal per kwartaal een Sportcafé te organiseren en vraagt de aanwezigen mee te denken welke onderwerpen zij belangrijk vinden. Onderwerpen voor een volgend Sportcafé kan men doorgeven aan Joop Hendriks, bereikbaar via mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Edward sluit af en dankt de aanwezigen voor hun komst en nodigt hen uit voor een drankje.


R.B.T. 11-04-2010016

DVM-logo-trans

logo kleur geur smaakcentrum