U-paslogo download

 

pen logo

                                                                        

logo rbt 1  

 logo Sport ID Nieuwegein 

 

Logo NCS

 

 

 

 

 
 

Verslag 3e Sportcafé Nieuwegein

Verslag Sportcafé 23 september 2014.

Het derde sportcafé vond plaats bij NV Sportinrichtingen Nieuwegein. De besturen van sportverenigingen waren uitgenodigd. Er waren ongeveer 30 mensen aanwezig. De gespreksleiding was weer in handen van Edward van Cuilenborg. Refererend aan de vorige keer concludeerde hij dat samenwerking ontzettend belangrijk is.

Inleiding wethouder Hans Adriani
Hans Adriani, wethouder sport, leidde namens hem en Johan Gadella (wethouder sportaccommodaties) de avond in. De uitdaging die voor ons ligt is doorgroeien naar Vitale Sportverenigingen die voorbereid zijn op hun toekomst. We hebben te maken met bezuiniging op bezuiniging. Dit vraagt om samenwerking. De vorige keer hebben we veel ideeën gekregen, daar zijn we mee aan de slag gegaan. Sommige zaken willen we vlot oppakken, afspraken staan gepland, andere dingen worden nader uitgezocht.

Waarom nu? We moeten de begroting voor de gemeenteraad opstellen, en de sportverenigingen voor de ALV. We willen overgaan op een ander sportbeleid, dat tegemoet komt aan de bezuinigingstaakstelling en aan de nieuwe taken die we als gemeente op ons af krijgen: taken op het gebied van zorg en hulp aan ouderen, jongeren en mensen met een (arbeids)beperking. Dit nieuwe sportbeleid willen we dit jaar opstellen. In het volgende sportcafé in oktober willen we hiervan de contouren schetsen en bespreken.

Tijdens deze sportcafés blijkt dat u elkaar ook inspireert. Dat is belangrijk om vast te houden. Wij zijn, en blijven, aanspreekbaar op ondersteuning bij dit proces om in te spelen op veranderingen. Vorige keer gebrainstormd, vanavond willen we kansrijke onderwerpen verder brengen. Als u met concreet idee loopt, maar weet niet hoe te beginnen, laat het ons weten. Lineke Witteman (gemeente Nieuwegein) is bereikbaar, per mail en telefoon (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en 607 1907).

Interviews in de zaal door Edward van Cuilenburg
Een aantal verenigingen krijgt het woord over hoe men al aan de slag is met andere activiteiten: JSV wil g-voetbal geven en zijn met de KNVB in gesprek. Eerst voor Nieuwegeiners want er is geen plek op zaterdag. Daarnaast maakt de buurt gretig gebruik van de velden, we noemen hen FC Galecop.

Aquarijn wil dat iedereen aan het zwemmen gaat. Zij hebben ingeschreven op sportimpulsprojecten, van de overheid en toegekend gekregen. Dit speelt al een aantal jaren.

Johan Cavé vertelt over zijn initiatieven bij de Klimhal. Hij wil de accommodatie beter bezetten en is zo in contact met de VSU, scholen en buitenschoolse opvang. Zodat er zoveel mogelijk gesport kan worden en we sport betaalbaar houden. Kennelijk zijn er veel mensen die iets willen. Lastig is hoe ga je dat kanaliseren. Hoe is zo'n sportterrein de hele dag bemenst, hoe kun je daar vat op krijgen. Johan geeft aan dat het belangrijk is om combinatie te maken. Combinatie commercieel en maatschappelijk. Sportvereniging heeft een tekort aan vrijwilligers. Je moet op een of andere manier mix maken met professionals. Via buurtsportcoaches of combinatiefunctionarissen. Je hebt mensen nodig die zorgen voor de structuur. Mensen di e daar werken of een sportbedrijf, het moet in elk geval anders.

Diversen:
Wethouder Hans Adriani dankt iedereen voor zijn inzet en creatieve bijdrage. Samen loont het, met gemeente, met zorgaanbieders. Noteer alle concrete dingen die we morgen kunnen gaan doen en ga aan de slag!

Volksgezondheid
Er is een Alcohol preventie en handhavingsplan vastgesteld. U huisvest veel jongeren. Wij willen graag in gesprek over schenkbeleid. Er komt binnenkort een enquête om het gesprek te openen. Als die enquête komt, over alcohol en jeugd, vult u die alstublieft in. Dat helpt om het gesprek te voeren. Weet dat ik daarbij ook oog houd voor het thema van vanavond, bezuinigingen.

Subsidies
U heeft allemaal een brief ontvangen over subsidies. Mijn oproep aan u is, kijk zo goed als u kan naar
die brief. Dien die aanvraag in, hoeft niet perfect te zijn. U kunt ons opzoeken.

Vervolg Sportcafés?
Vindt u dit soort avonden de moeite waard? Op thema? Wij organiseren dat graag. Is gezellig en nuttig maar kost wel een vrije avond, we horen graag van u of u dit leuk en nuttig vindt.

Gesprekstafel 1: Multifunctioneel sportpark

Aanwezigen:
Hans van der Meijden (Geinoord), Ton Kippersluis (JSV), Johan Cavé (Klimhal)

Gespreksleiding en verslaglegging: Edward van Cuilenborg en Corine Polak

Gemeente mag sturender / dwingender zijn. We zouden expertise kunnen mixen, sponsors kunnen regelen. Het zou handig zijn om meer mogelijkheden te hebben wat betreft de velden (kunstgras). Dan kun je kijken naar de onrendabele uren overdag. Kan de gemeente helpen om school en sport meer met elkaar te verbinden? Zijn er vormen van dagbesteding die zich lenen voor deze samenwerking? Hoe kunnen we de arbeidsmarkt hierbij betrekken?

Sport en Onderwijs zijn nu twee gescheiden circuits, gemeente moet dit in elkaar gaan schuiven. Gebruik sportvelden door scholen is tot oktober, dan in maart weer. Gymzalen moeten dan weer beschikbaar zijn. Overbezetting op zaterdag en daarbuiten onderbezetting. Hele dag bezetting van het sportpark leidt misschien tot sluiting van een gymzaal. Onderwijs vindt het moeilijk om op een andere locatie als de eigen gymlocatie te opereren. Onderwijs betaalt mee aan sportonderwijs. Meer centraliseren, zoals in Leidsche Rijn. School betaalt bedrag voor gebruik sportpark en begeleider, bekostiging dagbezetting, geld in potje? Gemeente moet dwingender zijn ten aanzien van handhaving, subsidies etc. Schaalvergroting: Bezuiniging van 18% wat kan je gezamenlijk doen met de overblijvende 82%? Minder klassieke gymzalen bouwen, meer gebruik maken van sportparken. Kansen bij onderwijs en andere maatschappelijke groepen. (buitenschoolse opvang, Reinaerde, geestelijk gehandicapten – valt weg door bezuinigingen)

Idee om oneigenlijk gebruik van de sportvelden tegen te gaan (door niet -betalende personen): Voetbalkooien van de scholen openstellen na 16.00 uur voor publiek om vandalisme op de clubs te beperken. Oplossing vinden voor achtergelaten rotzooi, club betaalt huur – voetballende jongeren betalen niets. 'Toezichthouders' instellen. Leden pikken niet dat jongens niets betalen en zij de volle pond. Maak van je probleem een kans – benader de jeugd zodat ze wel betalende spelers worden. Insteek moet zijn dat we ze graag willen laten voetballen – hoe doe je dat? Combinatiefunctionarissen inschakelen. Samenwerking met onderwijs (ROC stageplaatsen) als

begeleiders op de daluren. Traditionele club gaat dood – over 10 jaar weg. Continuïteit waarborgen: kunstgrasvelden (4) – andere gebruikersgroepen.

Omnivereniging: 1 bestuur etc. bespaart tijd. Praktisch oogpunt ja, bestuurlijk oogpunt nee. Geinoord wil graag fuseren met Vreeswijk, maar Vreeswijk nog niet met Geinoord. Hebben een afspraak daarover met de gemeente. Multifunctioneel sportpark met kunstgrasvelden zou goed passen in de plannen. Gemeente zou meer druk mogen uitoefenen om te komen tot voetbalfusie, nieuw multifunctioneel sportpark, gezamenlijk clubhuis, samenwerking. Met ook hockey/korfbal samen zou mooi zijn. We gaan binnenkort met elkaar in gesprek over verdere samenwerking tussen verenigingen.

Gesprekstafel 2: Verkenning gezamenlijke communicatie

Aanwezigen:
Huub Vrijdag (Atverni), Harry Koster (Atverni), Roel van den Bosch (Smash)

Gespreksleiding en verslag:
Fransje van Beek (Gemeente Nieuwegein, voorzitter), Paul Meijer ( NV Sportinrichtingen Nieuwegein)

De volgende onderwerpen worden besproken:
- Sport-/Verenigingenmarkt wordt nu georganiseerd door winkeliersvereniging, binnen het promotieprogramma voor de binnenstad, maar is handiger als het door een andere partij georganiseerd wordt. Er was een lage respons en weinig gerichte bezoekers. Weinig publiciteit gezien. Publiciteit is er wel geweest en bekostigt door de winkeliersvereniging. Oorspronkelijke idee was een Week van Nieuwegein, groots opgezet, echter externe partner kon geen garantie geven om binnen budget te blijven, waardoor organisatie v.d. markt later op gang is gekomen.
- Behoefte vereniging met communicatie is vooral ledenwerving. Verenigingenmarkt en een Sportkrant (zoals in september huis-aan-huis verspreid is) zijn hier middelen voor en zeker geschikt. De Sportkrant zou dan wel een andere opzet moeten hebben, zodat alle verenigingen de mogelijkheid krijgen om daar (gratis of tegen beperkte kosten?) een
artikel in te plaatsen. Nu waren de kosten voor een advertentie in de sportkrant voor een aantal verenigingen te hoog. Mogelijk de sportkrant laten vallen onder de NV (sportidnieuwegein), waardoor de informatie (krant en website) bij één organisatie vandaan komt en deze beter aansluit bij de behoefte van de verenigingen.
- Andere mogelijkheid is om meer gebruik te maken van Social Media. Als we zorgen voor
meer samenwerking tussen de 45 verenigingen is het mogelijk om elkaars berichten te retweeten, het bereik van elke vereniging wordt hiermee vergroot.
- Er is de wens om één centrale digitale plaats te hebben waar alle informatie vindbaar is met betrekking tot verenigingsport in Nieuwegein. De NV Sportinrichtingen Nieuwegein heeft hiermee een start gemaakt. De website SportIDNieuwegein.nl gaat in oktober live, maar is tot op heden alleen voor verenigingen met een samenwerkingsverband Combifunctionarissen of Buurtsportcoaches. Wat is er nodig om dit voor alle verenigingen beschikbaar te hebben? Voordeel van een portal is het up-to-date houden van de verenigingsinformatie en bezoekers kunnen gericht zoeken naar sportactiviteiten van de verenigingen, maar ook in welke wijk enz..
- Hoe bereik je verschillende doelgroepen? Bijvoorbeeld nieuwe inwoners van Nieuwegein die een tasje met informatie uitgereikt krijgen van de gemeente. Ontvangen zij informatie van de sportverenigingen? De sportkrant is hiervoor een geschikt middel. Eén bestand opzetten met non-profit organisaties waar verenigingen kosteloos posters en

informatie kunnen verstrekken voor de verschillende activiteiten. Elk jaar dit bestand updaten en verstrekken aan alle verenigingen.

Afspraken:
- De gemeente Nieuwegein en NV gaan in gesprek om de mogelijkheden te bespreken de website sportidnieuwegein.nl als open portaal beschikbaar te stellen voor alle verenigingen.
- Winkeliersvereniging zoekt contact met de samenwerkingspartners van de verenigingenmarkt om de huidige opzet te bespreken en evalueren.

Gesprekstafel 3: Binnensport en exploitatie eigen sporthal

Aanwezigen:
Alexandra Bakker (voorzitter BC New Stars), Rob Volders (Stichting United Jeugd en adviseur BC New Stars), Alex Lisman (voorzitter RBCN), E. Snijder (rbcn), Kees Blonk (BC 't Gein), Marco van Weverswijk (voorzitter Koveni), Johan Raves (Bestuur BAD '87)

Gespreksleiding en verslag:
Nico Kersten en Joop Hendriks (gemeente Nieuwegein)

Onderwerp van gesprek:
Meerdere ideeën tijdens het 2e sportcafé gingen over het exploiteren van een eigen sporthal. De vraag is of we in Nieuwegein een pilot kunnen starten.
• Wie zou er willen experimenteren met het exploiteren van een eigen sporthal?
• Of meerdere verenigingen samen?
• Welke hal heb je daarvoor op het oog?
• Welke kansen zie je hier?
• Welke beperkingen kunnen we aanpakken?

Tijdens het gesprek kwamen tal van onderwerpen aan bod welke een relatie zouden kunnen hebben met het zelfstandig exploiteren van een overdekte sportaccommodatie, zoals; omni - fusieverenigingen, schoolgebruik, gebruik door derden, onderhoud, energie, buurtsport, kantinegebruik, huurovereenkomsten.

Afspraken:
De volgende drie concrete ideeën worden nader uitgewerkt:
1. Koveni wil bij haar buitensportaccommodatie voor eigen rekening een sporthal bouwen.
Zodra deze plannen verder zijn gevorderd wordt er contact opgenomen met de gemeente.
2. BC New Stars en eventueel de TTVN willen onderzoeken wat het betekent om
gezamenlijk sportzaal De Waterlelie te exploiteren. Beide verenigingen zijn nu al "hoofdgebruiker" van De Waterlelie. Uitgangspunt van New Stars is dat het een stabielere en toekomst bestendige vereniging moet worden. De gemeente zal hiertoe de benodigde informatie aanleveren.
3. De gezamenlijke badmintonverenigingen willen onderzoeken of het tot de mogelijkheid behoort om sportzaal De Sluis te exploiteren. Hierbij is het noodzakelijk dat upgrading van deze accommodatie en uitbreiding met 1 badmintonveld als onderdeel van het project ook worden betrokken. De gemeente zal hiertoe de benodigde informatie aanleveren.

Gesprekstafel 4: Zonnepanelen

Aan tafel:
Handbalvereniging (Reinier Sampon) en Geurt Schepers (beleidsmedewerker energie gemeente
Nieuwegein)

Gespreksleider/verslag: Alex de Bree (gemeente Nieuwegein)

Onderwerp van gesprek:
Handbalvereniging heeft veel moeite gedaan om informatie te verkrijgen over plaatsing van zonnepanelen op het dak van sporthal Galecop. De handbalvereniging heeft zelf een offerte opgevraagd en ontvangen. Die offerte is in januari 2014 beoordeeld door gemeente en reactie is teruggekoppeld dat offerte te optimistisch is t.a.v. investeren in zonnepanelen op dit pand.

De offerte is geschreven vanuit de aanbieder van de panelen om zo de meeste panelen te verkopen en installeren (optimaliseren van de omzet). Het aanbod is echter niet het meest optimale aanbod voor diegene die investeert;
- Er is geen rekening gehouden met optimale zoninstraling. In offerte zijn 320 panelen oost-west gericht terwijl zuidoriëntatie qua opbrengst per paneel het meest gunstig is;
- Er is geen rekening gehouden met het feit dat de sporthal een grootverbruikaansluiting heeft. Teruggeleverde zonnestroom mag dan wettelijk niet gesaldeerd worden. Het tarief voor opgewekte zonnestroom is dus slechts de kale stroomprijs zonder energiebelasting;
- Er is geen rekening gehouden met de hoofdzekeringswaarde, die het maximaal te installeren vermogen van de zonnepanelen beperkt tot 250 panelen. Daarmee kom je op
80% dekking van het elektraverbruik via zon. Dat is erg hoog. Beter is uitgaan van ca.
70% dekking. Dat kan met 9x24=216 panelen, ofwel 54 kWp vermogen (i.p.v. aangeboden 80 kWp);
- In de rentabiliteitsberekening is onterecht uitgegaan van belastingvoordeel waarvan
alleen bedrijven gebruik kunnen maken en gemeenten niet. Een zon-pv-installatie op deze sporthal komt echter wel in aanmerking voor SDE+ rijkssubsidie (nu gunstig).
Afspraak: reactie op offerte wordt nogmaals naar handbalvereniging gezonden.

Gemeente is eigenaar van sporthal Galecop en betaalt ook de energierekening. Op d it gebouw en vijf andere gemeentelijke sportzalen lijkt investeren in zon-pv rendabel. Een investeringsbesluit hiervoor moet nog aan de raad worden voorgelegd en goedgekeurd.

Bij andere sportaccommodaties op sportparken is gemeente vaak (maar niet altijd) eigenaar van de panden. Gemeente betaalt vaak niet (of niet volledig) de energierekening. De investeerder in zonnepanelen wil ook graag de vruchten plukken. Indien de ene partij investeert en de andere partij profiteert, zijn onderling financiële afspraken nodig.

Conclusie:
Indien verenigingen zelf zonnepanelen (of andere energiemaatregelen) willen realiseren bij sportaccommodaties in gemeentelijk eigendom, dan horen wij dit graag. Ook indien sprake is van sportaccommodaties in eigendom van de vereniging zelf kan overleg met gemeente zinvol zijn. Gemeente kan immers meedenken, heeft inhoudelijke expertise, kan offertes beoordelen en wellicht zijn er kansen voor bundeling van verschillende initiatieven.

Gesprekstafel 5: Maatschappelijke ontwikkelingen

Aanwezigen:
Marja Pol (Badminton), Henk Bleker (duikteam Nieuwegein, tennisvereniging Vreeswijk), Petra Vernooy (Moveo Nieuwegein), Rens Wisseloo (Aquarijn), Rik van der Molen (Duikteam Nieuwegein), Kees van Rooijen (Aquarijn), Ton Holweg (JSV), Alice van den Heuvel (Aquarijn), Lilian Petter (gemeente Nieuwegein inhoudelijk deskundige).

Gespreksleiding en verslag:
Niek Wolters en René Joustra (gemeente Nieuwegein)

Besproken:
Korte inleiding op Wmo: "Deze wet is gericht op meedoen." Niet denken vanuit bep erkingen van de betreffende mensen maar vanuit hun mogelijkheden. Mensen met beperkingen kunnen:
- Vanuit hun eigen behoefte sporten.
- Vrijwilligerswerk doen voor de sportverenigingen.
Het inzetten/opnemen van mensen met een beperking vraagt om begeleiding. Er zijn organisaties die deze begeleiding, ook weer vanuit een vrijwilligerspool (Movactor; steunpunt vrijwilligerswerk), kunnen verzorgen.

Er worden veel voorbeelden van initiatieven genoemd waaruit blijkt dat elke vereniging er wel ervaring mee heeft en dat het per sport om specifieke invulling vraagt. De gemene deler is continuïteit. Het aanbod is nu te beperkt om de vereniging er goed op in te kunnen richten. Dit veroorzaakt dat het meestal bij een eendagsvlieg blijft. Daarnaast staat of valt het succ es van de verenigingen met de inzet van vrijwilligers. Verenigingen hebben doorgaans te maken met een tekort aan vrijwilligers. Er is "massa" nodig om continuïteit te kunnen bieden en deskundigheid in te kunnen zetten.

Er is een vraag naar sport vanuit de betreffende groep en er is in potentie een aanbod vanuit de verenigingen. Hoe brengen we vraag en aanbod samen en hoe verzorgen we de nodige deskundige begeleiding?

Daarnaast: Hoe biedt je de mogelijkheden van G-sport binnen de vereniging aan? Hoe bereik je het publiek. Kan de communicatie hierover centraal opgepakt worden?

Afspraken:
De gemeente kan (en gaat) hier een verbindende rol in spelen. We zien dit als een "makelaarsfunctie" die het aanbod en de vraag inventariseert en op elkaar afstemt. Met organisaties als Movactor kan de juiste begeleiding aan de hulpvrager worden geboden. Dit vraagt om een actieve rol van zowel de gemeente als de verenigingen. Wil de gemeente de makelaarsfunctie naar de wens van de verenigingen goed kunnen uitoefenen dan mo eten de verenigingen duidelijk voor ogen hebben wat ze kunnen aanbieden en welke hulp/begeleiding ze daarbij nodig hebben.


R.B.T. 11-04-2010016

DVM-logo-trans

logo kleur geur smaakcentrum