U-paslogo download

 

pen logo

                                                                        

logo rbt 1  

 logo Sport ID Nieuwegein 

 

Logo NCS

 

 

 

 

 
 

Verslag 5e sportcafé Nieuwegein 10 maart 2015

 

Het eerste sportcafé van 2015 vond 10 maart plaats in de Bibliotheek, de Tweede Verdieping.

Ongeveer 25 mensen van besturen van sportverenigingen waren aanwezig. Hein Vergeer leidde de
avond in goede banen en putte daarbij uit zijn kennis van de ontwikkelingen in de sport.

Inleiding wethouder Hans Adriani
Het met minder moeten doen is nooit een fijne boodschap. Helaas wel noodzakelijk. Ik hoop dat
jullie in de toekomst de kansen gaan zien die hierdoor ook kunnen ontstaan. Vanuit de gemeente
stimuleren we net als vorig jaar de ontmoeting in de sportcafés. Zo delen we onze kennis en
kunde. Daarnaast gebruiken we de sportcafés ook om kansen te delen die wij zien en nodigen jullie
uit om de kansen die jullie zien te delen. Daarnaast hopen wij dat deze bijeenkomsten jullie
stimuleren om de kansen te pakken. Vanavond delen we met jullie de open clubgedachte.
De laatste maanden zijn er allerlei ideeën binnengekomen. Daarmee zijn we aan de slag gegaan. Zo
start er een samenwerking tussen verenigingen op sportpark Galecop, in de Waterlelie en tussen
badmintonverenigingen. Ook is er nieuw aanbod bij verenigingen, voor buurtbewoners of voor
mensen met een beperking. Hele mooie ontwikkelingen. We zijn actiegericht en blijven kijken hoe we
initiatieven mogelijk kunnen maken.
Op dit moment lichtten we de accommodaties door, zodat we in de loop van dit jaar een beeld
hebben. Stoppen met rondpompen van geld, vraagt om een herbeoordeling van de tarieven.
Met de NV Sportinrichtingen kijken hoe we het e.e.a. zo handig mogelijk kunnen organiseren.

Ik heb alle vertrouwen dat we een weg banen om onze sportverenigingen te vitaliseren.

Reacties aanwezigen
Mark Meuleman van de NVC geeft aan dat ze moeite hebben met de koers van de gemeente, terwijl
de gemeente de jeugd wel heel belangrijk vindt. De gemeente kent waarde toe aan fitness en
openbare ruimte, maar onvoldoende aan jeugdsport. Als je kind vijf is, gaat het zwemmen daarna
kiest het een sport. Topsport is de laatste jaren afgezwakt. Volgens hem spreekt de gemeente geen
ambitie uit. De handbalverenigingen vallen bij. NVC wil met traditionele verenigingen op deze
ontwikkeling terugkomen. De NVC heeft voornamelijk problemen met het kader van de vereniging,
maar ook de sponsorwerving is een probleem.

Hein Vergeer vertelt dat we als maatschappij in transitie zitten. De community die vereniging is, krijgt
een andere functie dan die de laatste jaren heeft gehad. We moeten opnieuw kijken waar de
meerwaarde ligt, daarbij kan de filosofie van de open club behulpzaam zijn. Daar gaat het
programma vanavond over. Hein maakt een rondje om te vragen waar verenigingen vanavond voor
zijn gekomen.

Hans Adriani benadrukt dat sportende jeugd heel belangrijk is. We steunen dat door inzet van de
buurtsportcoaches. Dat is landelijk beleid wat we ook naar Nieuwegein hebben gehaald. Er worden
afspraken met scholen gemaakt en de buurtsportcoaches gaan nog meer verenigingen
ondersteunen. Verenigingen moeten op een goede manier de toekomst in kunnen. We kijken ook
hoe we MOvactor en de buurtsportcoach zo in kunnen zetten bij verenigingen, dat een grotere groep
kan gaan bewegen. Topsport, daar is het huidige subsidiesysteem niet voor bedoeld, en dat
verandert niet.
In het verleden maakten we universeel beleid wat voor de ene vereniging wel goed uitpakte en voor
de andere niet. Dat willen we nu dus anders doen. Ieder zijn eigen afspraken met de buursportcoach.

Jan Minkhorst van NOC*NSF spreekt vanuit de ervaring en praktijk over de open clubgedachte. Hij
deelt ideeën om meer mensen te binden aan je vereniging. Je kunt beginnen met het binden van je
eigen leden. Bijvoorbeeld door gesprekken te voeren met junioren die senioren worden: ga je
werken of studeren? Wat zoek je in je club?
Een aansprekend filmpje over de open club staat hier.
Om organisaties aan je te binden moet je weten hoe mensen je club zien en je cultuur definiëren. En
ik hoor de gemeente zeggen dat je middelen krijgt voor een goed idee. Betrek die buurtsportcoach
daar ook bij.

Workshops
De deelnemers gaan uiteen in zes workshops. Daar komen onderwerpen aan bod uit eerdere
sportcafés. Ze wisselen veel informatie uit, doen ideeën op en leggen contacten. Een impressie van
de workshops:
Vrijwilligersmanagement, door Sylvia Rehorst van MOvactor. Voor meer informatie, zie de
bijgevoegde folder.
De workshop Alcohol en sport ging in op de drank en horecawet 2013 en wat dit betekent voor
sportverenigingen. Besproken is waar sportverenigingen op moeten letten om op een
verantwoorde manier alcohol te schenken en welke verplichtingen de wet stelt, zoals geen alcohol
verstrekken aan 18minners, het opstellen van een bestuursreglement 'alcohol en sport', het in de
kantine zichtbaar ophangen van leeftijdsgrenzen en schenktijden, etc. De gemeente ondersteunt
sportverenigingen hierbij, onder andere door het in samenwerking met MOvactor aanbieden van
IVA trainingen (IVA = instructie verantwoord alcohol schenken).
Sporten voor mensen met een laag inkomen. Om de maatschappelijke participatie van mensen
met een laag inkomen te bevorderen, zetten we op korte termijn in op het creëren van een
stadspas die voorziet in een sport en cultuuraanbod. Met een aantal sportverenigingen is
besproken hoe we de stadspas zo eenvoudig mogelijk kunnen vormgeven. Tijdens de ronde tafel
kwam naar voren dat het belangrijk was dat de contributie voor deelnemers wordt vergoed. De
gemeente doet dat bij voorkeur niet via ingewikkelde declaratiesystemen, zoals dat nu bij de
huidige U-pas voor inwoners en verengingen is ingericht. Om de stadspas te vereenvoudigen
werden verschillende opties genoemd, bijvoorbeeld de factuur van de deelname aan een
sportverenigingen achteraf betalen. Een ander optie was dat de gemeente vooraf via
resultaatgericht financieren (via subsidie) een deel van de contributie kan vergoeden. De hoogte
van de subsidie kan bijvoorbeeld jaarlijks aangepast worden op basis van de inschrijvingen (het
gebruik) van het voorgaande jaar. Tot slot werd nog de vraag gesteld over hoe verenigingen
moeten omgaan met deelnemers uit bijvoorbeeld IJsselstein die de U-pas hebben. Moeten
sportverenigingen dan met twee passen werken? Voor inwoners uit IJsselstein de U-pas en de
inwoners uit Nieuwegein, de N-pas? Al deze informatie wordt meegenomen bij de ontwikkeling
van de stadspas. Wanneer u na het lezen van dit bericht nog ideeën heeft over hoe de Stadspas op
een handige en efficiënte manier kan worden ingezet, of wilt u een sportaanbod met de pas
bereikbaar maken? Laat het weten aan Laureen Hulskamp, adviseur armoedebeleid via het
emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Workshop communicatie: Vanuit de verenigingen waren er twee vragen: 1) wat kunnen we doen
aan pr om meer mensen naar onze club te trekken en 2) welke middelen kunnen we inzetten en
hoe kunnen we omgaan met nieuwe communicatiemiddelen zoals whats app en facebook?
Wat betreft de eerste vraag is het belangrijk om je te verplaatsen in de doelgroep. Op welke
mensen wil je je richten? Vanuit de Open Club gedachte is het handig om van dichtbij te beginnen.
Zorg dat je je eigen leden binnen houdt. Wat is voor hen belangrijk? Vervolgens kan je je richten op
het netwerk om hen heen. Zijn zij mogelijk geïnteresseerd in je club en wat is voor hen
interessant? De sport zelf of het gebeuren eromheen? En vervolgens de buurt of de wijk waarin je
club actief is. Een nieuw wooncomplex biedt bijvoorbeeld een mooie kans om nieuwe
wijkbewoners uit te nodigen voor een kennismaking op de club en ze een clinic aan te bieden. Voor
de nieuwe bewoners kan dit een meerwaarde hebben doordat hun wijk en hun nieuwe buren wat
beter leren kennen. Kortom: denk goed na over je doelgroep en wat voor hen van belang kan zijn.
Artikeltjes in de krant zijn altijd belangrijk, maar gaan ook voorbij aan het gros van de mensen die
niet direct geïnteresseerd zijn.
Nieuwe communicatiemiddelen zoals sociale media bieden nieuwe kansen om de beleving van de
sport/club vorm te geven. Foto's, filmpjes en informele blog's verspreiden zich snel onder v rienden
en hun netwerken. Kijk of je mensen in je club kunt vinden die hier handig mee zijn en het leuk
vinden om dit actief te voeden. Zorg er bijvoorbeeld ook voor dat artikelen van je website te delen
zijn met facebook of twitter (met een icoontje er aan gekoppeld), dan pakken lezers dat vanzelf op.
Realiseer je wel dat persoonlijke communicatie altijd belangrijk blijft naast andere
communicatiemiddelen. Sociale media zijn heel handig om te horen welke verhalen er de ronde
gaan over of binnen (!) je club. Als het nodig is om iets aan de beeldvorming bij te stellen, kijk dan
welke manieren zich daarvoor lenen. De trainers informeren met de juiste informatie die zij
kunnen doorgeven aan de leden? Gesprekken voeren met leden die de toon zetten? Of toch
gewoon een artikel op je website of in je nieuwsbrief met de juiste informatie?
De buurtsportcoach als verenigingsondersteuner; tijdens de workshop waren er veel vragen over
wat de buurtsportcoach kan betekenen voor de sportvereniging. Naast de combinatiefunctionaris
en buurtsportcoach is er per 1 juli een buurtsportcoach als verenigingsondersteuner beschikbaar.
Sportverenigingen kunnen de verenigingsondersteuner van Sportid vragen stellen over beleid en
kader. De focus komt hierbij steeds meer op de open club te liggen. Volg hen ook op twitter:
#SpordID.
De open Club door Jan Minkhorst: sheets staan in de bijlage. Er is nog veel te winnen, en er is een link
gelegd tussen speedbadminton en de voetbalvereniging.

Bij terugkomst staat er een happy alcoholvrij drankje klaar in het kader van Ikpas! ( www.ikpas.nl)

Afsluiting
Hans Adriani kijkt terug op de avond. We leren veel van deze avond en hopen dat verenigingen dat
ook hebben. En het aanbod geldt nog steeds: Als u met concreet idee loopt, maar weet niet hoe te
beginnen, laat het ons weten. Lineke Witteman (gemeente Nieuwegein) is bereikbaar, per mail en
telefoon (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en 607 1907). Het idee voor een speciaal sportcafé over de
buurtsportcoach wordt geopperd.
Hein Vergeer sluit af: er zijn veel goede ideeën, waar de ander geen weet van heeft. Je bent zelf
verantwoordelijk voor wat er gebeurt op je vereniging. In hoeverre zijn we in staat om de schouders
eronder te zetten en te doen wat nodig is. Dat is waar sport om draait!


R.B.T. 11-04-2010016

DVM-logo-trans

logo kleur geur smaakcentrum