U-paslogo download

 

pen logo

                                                                        

logo rbt 1  

 logo Sport ID Nieuwegein 

 

Logo NCS

 

 

 

 

 
 

Reglement

ALGEMENE INFORMATIE HUISHOUDELIJK REGLEMENT:

Het is niet toegestaan op schoeisel met zwarte zolen en /of buitenschoeisel de speelvloer te betreden.

Er mag onder geen enkele voorwaarde worden gerookt in de zaal, kleedruimtes en op de tribune. Het is eveneens verboden in de zaal en op de tribune meegebrachte drank en etenswaren te nuttigen.

Voor lichamelijk letsel, opgelopen tijdens de speelavonden, of op onder auspiciën van het bestuur georganiseerde toernooien, alsmede gedurende andere activiteiten door de vereniging georganiseerd kan het bestuur cq. de vereniging op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadigingen aan, of het teloor gaan van eigendommen van leden of derden, ongeacht de oorzaak hiervan.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt eveneens wanneer de hiervoor bedoelde eigendommen in bewaring zijn gegeven.

Klik voor volledige Statuten en Huishoudelijk reglement

       

 
 
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail


R.B.T. 11-04-2010016

DVM-logo-trans

logo kleur geur smaakcentrum