Skip to main content

Over ons

Algemene informatie

Het bestuur

Zoals onze naam al zegt, zijn wij een vereniging voor recreatieve spelers. Iedere woensdagavond wordt er door een gezellige en gevarieerde groep mensen 2 uur lang gespeeld. Er zijn spelers met veel ervaring maar ook zeker spelers voor wie het badmintonspel geheel nieuw is. Iedereen vanaf 18 jaar oud is welkom binnen onze club.

De avond wordt ingevuld met partijtjes tegen andere leden. Er wordt gespeeld volgens het dubbelspelsysteem, de duo’s variëren per ronde. Het belangrijkste binnen onze vereniging is toch dat er boven alles plezier gemaakt moet worden. Winnen is niet het belangrijkste, maar een gezellige avond zeker wel…

Tijdens het speelseizoen wordt in principe iedere woensdagavond van 20.30u tot 22.30u gespeeld in sporthal ‘de Sluis’, aan de Kastanjestraat 2 te Nieuwegein. De speelavonden worden aan de start van een nieuw seizoen gedeeld met de leden.

Naast het spelen op de woensdag worden er door de vereniging ook andere activiteiten georganiseerd zoals: clubtoernooien, gezellige borrels en leden vergaderingen.

De contributie voor het seizoen 2022-2023: €100,-

Inschrijfgeld (aspirant-leden): €10,-

Het boekjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.

De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Wij verzoeken iedereen vriendelijk de contributie voor 1 september van het nieuwe seizoen te voldoen.

Opzeggingen dienen altijd schriftelijk aan het secretariaat van de vereniging te worden gemeld en wel voor 1 juni van het lopende seizoen.

Het bestuur van RBCN bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Marco van der Schilt

Secretaris: Sandra Vriesen – van Grondelle

Penningmeester: Sander Bassa

Informatie voor nieuwe leden

Voor een aspirant-lid bestaat de mogelijkheid om ter introductie, éénmalig, maximaal twee speelavonden, kosteloos te komen spelen. Na de twee speelavonden wordt de beslissing omtrent definitief lidmaatschap genomen.

Indien een aspirant-lid in de loop van het boekjaar lid wordt, is deze een evenredig deel van de vastgestelde contributie verschuldigd, ingaande de eerste maand volgend op de maand waarin tot het lidmaatschap is besloten. Inschrijfgeld is men daarentegen volledig verschuldigd.

Voor aanmeldingen voor het lidmaatschap die worden ingeschreven op een wachtlijst, i.v.m. het overschrijden van het vastgestelde maximaal ledenaantal, is inschrijfgeld verschuldigd. Indien toelating van nieuwe leden mogelijk is, zal dit geschieden op volgorde van inschrijving.

Een aspirant-lid dat op de wachtlijst staat en niet direct gebruik wenst te maken van de geboden mogelijkheid om definitief lid te worden zal onderaan de wachtlijst worden geplaatst.

Indien een aspirant-lid na één jaar op de wachtlijst te hebben gestaan, weer geen gebruik wenst te maken van de geboden mogelijkheid om definitief lid te worden, zal deze van de wachtlijst worden afgevoerd.
Er vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats.

Middels het contactformulier op onze website kunt u aangeven gebruik te willen maken van de proef-speelavonden. 

Overige vragen kunnen ook hier worden gesteld.

Bijzonder vermelding

Ere voorzitters:

 • Fred Klarenbeek
 • Alex Lisman †

Ere Leden:

 • Jan Folman  †

Leden van verdienste:

 • Liesbeth Snijder
 • Tony Leyting
 • Gijs van Thiel
 • Elly Lalleman
 • Brenda de Weever-Granger
 • Arie van der Vlist
 • John James
 • Hans Gosman