partners

Onze Partners

De RBCN is aanbieder van de Nieuwegein Stadspas.

De gemeente Nieuwegein wil bevorderen dat  inwoners met een laag inkomen deel kunnen nemen aan culturele, sportieve en recreatieve activiteiten.

Houders van een Nieuwegein Stadspas betalen bij de RBCN bij aanmelding voor een lidmaatschap geen inschrijfgeld tevens wordt een korting van 10% gegeven op de dan geldende contributie.

Hiervoor dient bij inschrijving en vervolgens bij continuering van het lidmaatschap voor aanvang van het seizoen een geldige Nieuwegein Stadspas te worden overlegd. Bij akkoord van de vereniging zal de vastgestelde bijdrage bij het bureau van de Nieuwegein Stadspas door de vereniging worden gedeclareerd.

De RBCN is aanbieder voor U-pashouders.

U-pashouders kunnen hun budget geheel of gedeeltelijk inzetten voor het voldoen van de vastgestelde contributie.

Hiervoor dient bij inschrijving en vervolgens bij continuering van het lidmaatschap voor aanvang van het seizoen een geldige U-pas te worden overlegd, waarbij de U-pashouder aangeeft welk bedrag hij / zij van het persoonsgebonden budget wenst te gebruiken voor het voldoen van de vastgestelde contributie.

Houders van een U-pas betalen bij de RBCN bij aanmelding voor een lidmaatschap geen inschrijfgeld tevens wordt een korting van 10% gegeven op de dan geldende contributie.

Bij akkoord van de vereniging zal het aangegeven bedrag door de vereniging bij het U-
pasbureau worden gedeclareerd.

Indien het saldo van het persoonsgebonden budget ontoereikend is om het te declareren bedrag te voldoen verplicht de U-pashouder zich tot volledige betaling van de vastgestelde contributie.

Bij het niet voldoen van de contributieverplichtingen wordt het lidmaatschap per direct beëindigd.

© RBC Nieuwegein.